เสริมกล้า
เติมฝันฟาร์มของหนู มูลนิธิเสริมกล้า

19 โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเสริมกล้าได้นำผลิตภัณฑ์ของโครงการ เข้าร่วมงาน “เติมฝันฟาร์มของหนู” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ โดยน้องๆ จาก 19 โรงเรียนเปิดตลาดจำหน่ายผลผลิตจากโครงการอาหารกลางวัน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเสริมกล้า ต่อยอดระดมหารายได้เพื่อหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันที่ยั่งยืน โดยกิจกรรม “เติมฝันฟาร์มของหนู” เป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้ “การผลิตเพื่อยังชีพได้” ภายในงานได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเด็กนักเรียน พร้อมรับชมนิทรรศการผลงานโครงการอาหารกลางวันของน้องๆ และชมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมล้านนาจากนักเรียน มูลนิธิเสริมกล้า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และสื่อมวลชนในพื้นที่เชียงใหม่ ที่ร่วมให้การตอบรับ “เติมฝันฟาร์มของหนู” จวบจนทำให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และติดตามเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันให้กับเด็ก ได้ที่ www.sermkla.org และ ทาง Facebook มูลนิธิเสริมกล้า