เสริมกล้า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ จ.อุดรธานี

มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านสร้างก่อ จ.อุดรธานี วันงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเด็กๆ ที่ลงมือทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ