เสริมกล้า
ขอบคุณ “กอดอุ่น มอบโอกาส” จากงาน SANSIRI MARKET FEST

มูลนิธิเสริมกล้า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินและช่วยเหลือกับกิจกรรม Bear Hug ในงาน Sansiri Market Fest 2017 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2017 เงินรายได้จากกล่องรับบริจาคนี้ ทางบมจ.แสนสิริมอบให้กับมูลนิธิเสริมกล้า เพื่อร่วมส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลในด้านการศึกษาหรืออิ่มท้องกับโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน และโครงการต่างๆ อีกมากมายที่มูลนิธิเสริมกล้าร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯต่อไป