เสริมกล้า
คำขอบคุณจากเด็กๆ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิเสริมกล้า

ส่วนหนึ่งจากจดหมายขอบคุณของเด็กๆนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) จังหวัดศรีสะเกษ เขต1 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเสริมกล้า โดยในปี2559 มูลนิธิเสริมกล้า ได้มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 และ เขต 2 รวมแล้วกว่า 109 ทุน