เสริมกล้า
แสนสิริปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเด็ก กับมูลนิธิเสริมกล้า

บมจ.แสนสิริ โดย Mr.Joshua Cobb Leathers ตัวแทน ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและบริหารธุรกิจใหม่ (INB) ได้มอบเงินบริจาค จากการจัดกิจกรรม I-Day ที่สภาหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุน โครงการเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ให้กับมูลนิธิเสริมกล้า โดยคุณ สุภาพ จารุจิตมณีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เงินจำนวน 20,000 บ. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559