เสริมกล้า
MAD FACE FOOD WEEK 2022 สมทบทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสกับมูลนิธิเสริมกล้า

งานเทศกาลอาหารนานาชาติ  Mad Face Food Week at Sansiri Backyard 22 – 24 เมษายน 2565 ทางผู้จัดงาน บริษัท เมด บาย เลกาซี่ จำกัด ได้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเสริมกล้า เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 100,000 บาท