เสริมกล้า
ติดต่อเรา
ช่องทางการติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม และ/หรือ แจ้งปัญหาผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง
มูลนิธิเสริมกล้า
อาคารสิริแคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-109-5486
โทรสาร 02-109-5487
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08:00 – 15:00 น.
เลือกหัวข้อติดต่อ
*กรณีขอใบเสร็จรับเงิน โปรดนำส่งสำเนาหลักฐานการโอน ระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
*ส่งไฟล์สำเนาหลักฐานการโอน ขนาดไม่เกิน 1MB.

แผนที่