เสริมกล้า
เอกสารขอทุน

สำหรับสถาบันการศึกษาเท่านั้น !! 

รายการแบบฟอร์มการขอทุนต่างๆ กรุณากดปุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ​

โครงการทุนสำหรับเด็กและเยาวชนรายบุคคล

โครงการทุนสำหรับสถานศึกษา, กลุ่มกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

นำส่งใบสมัคร หรือแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานผู้ขอรับทุน ​ทางไปรษณีย์ มาที่ “ฝ่ายกระจายทุน” มูลนิธิเสริมกล้า อาคารสิริแคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สอบถามข้อมูลติดต่อ โทร.02-109-5486 หรือ อีเมล ccfsermkla@gmail.com