เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้า มอบทุนสนับสนุนแก่เยาวชนนักกีฬาเรียนดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558ประธานกรรมการมูลนิธิเสริมกล้า นายเศรษฐา ทวีสิน (ซ้าย) มอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท แก่ “นักกีฬาในโครงการพิเศษ”ของโรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี โดยมีประธานกรรมการโครงการฯ นายณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ (ขวา)รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับชั้นมัธยม แก่เยาวชนนักกีฬาเรียนดีและ มีความสามารถพิเศษในกีฬาฟุตบอลแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษาและสร้างโอกาส ต่อยอดสู่นักเตะมืออาชีพในอนาคตต่อไป ปัจจุบันมี เยาวชนนักกีฬาในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 170 คน