เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้าพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ให้แก่โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิเสริมกล้า ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลเพื่อให้น้อง ๆ ที่หัวหินได้ดื่มน้ำที่สะอาด โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ห่างไกล มีน้ำประปาใช้เพียงวันเว้นวัน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เด็ก ๆ ได้ดื่มน้ำจากฝาย หรือน้ำดิบ ซึ่งหลายครั้งน้ำดิบจะปะปนสารเคมีจากไร่สับปะรดที่บริเวณใกล้ ๆ แต่นับจากที่มูลนิธิเสริมกล้าได้ให้ความช่วยเหลือทั้งขุดน้ำบาดาล เพื่อใช้งาน รวมถึงมอบเครื่องกรองน้ำ ทำให้เด็ก ๆ ได้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ เหมาะแก่การบริโภค รวมถึงเข้าพัฒนาพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ขอบคุณทุกน้ำใจที่ร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิเสริมกล้า ที่ช่วยให้เด็ก ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น