เสริมกล้า
ทุนกีฬาเพื่อน้องๆที่แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมสนับสนุนทุนส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนโดยได้มอบทุนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา99(บ้านแม่สุยะ) จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอลจากเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้นักเรียนและคนในชุมชนสามารถมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และใช้งานได้อย่างปลอดภัย