เสริมกล้า
ทุนสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนหูหนวก จ.ขอนแก่น

มูลนิธิเสริมกล้า มอบทุนรถเข็นขายลูกชิ้นทอด สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น