เสริมกล้า
คลิปคุณพิตต้า ณ พัทลุง ในฐานะผู้บริจาคของมูลนิธิเสริมกล้า

ขอบคุณ คุณพิตต้า ณ พัทลุง ในฐานะผู้บริจาคของมูลนิธิเสริมกล้า ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน ที่จ.อุดรธานี

ร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านบัญชี #มูลนิธิเสริมกล้า ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 402-347686-0

Credit : https://www.instagram.com/p/ByHwQBknMSy/