เสริมกล้า
คลิปคุณมะนาว ในฐานะผู้บริจาคมูลนิธิเสริมกล้า

ขอบคุณ คุณมะนาว ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ในฐานะผู้บริจาคของมูลนิธิเสริมกล้า ที่เห็นความตั้งใจของเด็กๆ ในการทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน ที่จ.อุดรธานี เพราะมูลนิธิเสริมกล้าไม่ได้เพียงมอบทุน เราตั้งใจมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้สู่เด็กๆ อย่างยั่งยืนร่วมบริจาคเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านบัญชี #มูลนิธิเสริมกล้า ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 402-347686-0

Credit : https://www.instagram.com/p/ByHn9cxjpr3/