เสริมกล้า
กอล์ฟเพื่อน้อง

คุณชูเกียรติ  จูมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 2,319,905.46 บาท ให้กับมูลนิธิเสริมกล้า โดยมีคุณ สุภาพ  จารุจิตมณีกุล ผู้อำนวยการอาวุโส มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว จากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล Sansiri Golf Invitation 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้