เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้าเสริมทัพยูนิเซฟร่วมต้านโควิด

มูลนิธิเสริมกล้า โดยคุณ เศรษฐา ทวีสิน ประธานมูลนิธิ มอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท สมทบทุนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมี คุณโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะสุขภาพพลานามัย การศึกษา และ กีฬา ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เป็นเรื่องที่มูลนิธิเสริมกล้า ให้ความสำคัญ