เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้า บริจาคเงินสมทบทุนโครงการ อีกนิดพิชิตเอดส์

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ตัวแทนนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการมูลนิธิเสริมกล้า มอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย จำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และสนับสนุนการยุติเอดส์ให้เท่ากับศูนย์ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ปรึกษาโครงการอีกนิดพิชิตเอดส์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล