เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมบริจาคทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม THAILAND JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP 2015 โดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อฝึกฝนให้เกิดทักษะ สำหรับเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  โดยทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนให้กับ สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรม Thailand Junior Chess Championship 2015 หรือ การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558  สถานที่จัดงาน  การกีฬาแห่งประเทศไทย