เสริมกล้า
“ส่วนหนึ่งของข้อความความประทับใจ จากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเปาสามขา ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเสริมกล้า ที่ผ่านมา”