เสริมกล้า
ROOT THE FUTURE FESTIVAL สมทบทุนช่วยเหลือเด็กกับมูลนิธิเสริมกล้า

แสนสิริ และ Root The Future จัดงานเฟสติวัล Plant-Based  รวมร้านค้าสายกรีน เพื่อคนรักสุขภาพกว่า 50 ร้านค้าชั้นนำทั่วโลก ด้วยแนวคิดการรวบรวมร้านค้าช้อปปิ้งของกิน ของใช้รักษ์โลกอย่างยั่งยืน สินค้ารีฟิลที่ลดการสร้างขยะ ร้านจำหน่ายต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ  พร้อมการผลักดันคุณภาพชีวิตเด็กแบบยั่งยืน ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 100,000 บาทมอบให้แก่มูลนิธิเสริมกล้า เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือแก่เด็กที่ด้อยโอกาส