เสริมกล้า
คุณวันจักร์  บุรณศิริ กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิเสริมกล้า รับมอบเงินบริจาค

คุณวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิเสริมกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000บาท จากผู้จัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ Mad Face Food Week 2023 โดยบริษัท เมด บาย เลกาซี่ จำกัด