เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้า มอบอุปกรณ์กีฬา

มูลนิธิเสริมกล้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ6โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์