เสริมกล้า
บริจาคตอนนี้

ช่องทางการบริจาค

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสริมกล้า ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสุขุมวิท ซอย 71

เลขที่ 402-347686-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสริมกล้า ธนาคารกรุงไทย

สาขาอาคารวรรณสรณ์

เลขที่ 880-0-08992-5

QR Code

สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน ด้วย QR Code เท่านั้น

แลกคะแนน

คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาคทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท บริจาคคะแนนสะสมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

  1. KTC PHONE 02-123-5000
  2. KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Google Play
  3. KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online
  4. พิเศษ! เฉพาะลูกค้า KTC บริจาคผ่าน Tab KTC แอปพลิเคชั่น บน Smart Phone อ่านคู่มือ

ร่วมสมทบทุนมูลนิธิเสริมกล้า โดยใช้คะแนนสะสม1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท เงินบริจาคมูลนิธิเสริมกล้า Code : 9221

เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเสริมกล้า สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
เพื่อมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินการบริจาคให้แก่ท่าน สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี กรุณากรอกที่อยู่ข้างล่างให้ครบถ้วน

*ส่งไฟล์สำเนาหลักฐานการโอน ขนาดไม่เกิน 1MB.

หรือ โปรดนำส่งสำเนาหลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อในการออกใบเสร็จรับเงิน และที่อยู่จัดส่ง มาที่

  • - โทรสาร 02-109-5487
  • - อีเมล ccfsermkla@gmail.com
  • - โปรดนำส่งภายใน 3 วันนับจากวันฝาก/โอน

ผู้สนับสนุน

ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโอกาสทางการศึกษา ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ติดต่อได้ที่ ทีมพัฒนาทุน อีเมล ccfsermkla@gmail.com

อาสาสมัคร

​ที่ผ่านมามูลนิธิเสริมกล้าได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนๆ พี่ๆ จิตอาสา มาช่วยเสริมสร้างโอกาสให้แก่น้องๆ รูปแบบ กิจกรรมมีตั้งแต่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิฯ ไปจนถึงร่วมกันดำเนินโครงการร่วม กับสถานศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ และได้รับ เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากมูลนิธิฯ สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ คนไหนสนใจร่วมเป็นจิตอาสากับเรา

สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ คนไหนสนใจร่วมเป็นจิตอาสากับเรา สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและการรับสมัครจิตอาสาได้ที่ ccfsermkla@gmail.com