อัพโหลดแบบฟอร์มการบริจาค

* ชื่อ-นามสกุล
* เบอร์ติดต่อ ( โทรศัพท์มือถือ )
* อัพโหลดแบบฟอร์ม
Upload File

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. เมื่อท่านกดตกลงบริจาค และคลิกยอมรับเงื่อนไขในช่องเรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิเสริมกล้าไม่มีนโยบายคืนเงินที่ท่านบริจาคไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. หากพบปัญหาในการดำเนินการกรุณาติดต่อ มูลนิธิเสริมกล้า 02-201-3922 หรือ 02-201-3919 (ในเวลาทำการ) หรือ E-mail ccfsermkla@gmail.com

ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการบริจาคดังกล่าวทุกประการ

บันทึกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่มตกลง เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
ตกลง