มูลนิธิเสริมกล้า ร่วมบริจาคทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม Thailand Junior Chess Championship 2015 โดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย

Posted by admin on 04 Nov 2015 / 0 Comment