“ส่วนหนึ่งของข้อความความประทับใจ จากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเปาสามขา ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเสริมกล้า ที่ผ่านมา”

Posted by admin on 12 Jun 2015 / 0 Comment