เสริมกล้า
RUN4U#3 วิ่งนี้เพื่อน้อง มอบให้เสริมกล้า

มูลนิธิเสริมกล้า ขอขอบคุณ บมจ.แสนสิริ และบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้   จำกัด ที่คิดกิจกรรมดีๆ ในการเชิญพันธมิตรคู่ค้า ลูกบ้าน และพนักงานในองค์การ  ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลที่ชื่อว่า RUN4U #3  “วิ่งนี้เพื่อน้อง” เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเสริมกล้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,140,418 บาท