เสริมกล้า
“THE FRIENDSHIP CUP” กีฬาสานสัมพันธ์แบ่งปันน้อง

มูลนิธิเสริมกล้า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล “The Friendship cup” ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2017 เงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทางบมจ.แสนสิริและพันธมิตรมอบให้มูลนิธิเสริมกล้า เพื่อร่วมส่งมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลในด้านการศึกษาหรืออิ่มท้องกับโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กแบบยั่งยืน และโครงการต่างๆ อีกมากมายที่มูลนิธิเสริมกล้าร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯต่อไป