เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้ามอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2566 ตัวแทน ในนามมูลนิธิเสริมกล้ามอบข้าวสาร จำนวน 1,550กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 6โรงเรียน ที่อ.บางปะอิน จ.อยุธยา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทน และนักเรียนร่วมรับมอบและถ่ายรูป